بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی ایران در روز جمعه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران ، در این ح...

ادامه مطلب