شرکت بستیران ضمن تبریک سال نو، به اطلاع می رساند شروع کار این مجموعه از روز دوشنبه ۱۴ فروردین می باشد.