در سال ۱۳۵۸ کارگاه تولیدی بست ایران افتتاح و پس از تأسیس شرکت تولیدی بستیران و استقرار آن در شهرک صنعتی عباس آباد با وسعت ۸۰۰۰ متر، دارای ماشین آلات مدرن، در حال تولید و تحویل نیازهای صنایع تأسیساتی کشور می باشد.